Kontrast: Kolor domyślny Kolory czarno-białe Kolory żółto-czarne Kolory czarno-żółte Czcionka: Zmniejsz czcionkę Czcionka domyślna Zwiększ czcionkęZajęcia
Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie placówką propagującą wśród słuchaczy najnowsze osiągnięcia mieszczące się w zakresie hasła "Człowiek i Środowisko". Aktywizacja intelektualna słuchaczy, będzie głównie przekazywana poprzez wykłady audytoryjne, prowadzone przez samodzielnych pracowników, adiunktów, a także doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dopuszczamy również możliwość przeprowadzania wykładów i zajęć przez samych słuchaczy Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Po każdym wykładzie jednogodzinnym przewidujemy dodatkowy czas na pytania i dyskusję dotyczącą przedstawionych problemów.

Powołane zostały następujące bloki tematyczne w ramach, których odbywają się zajęcia praktyczne:
1) sekcja nauki i doskonalenia języków obcych:
a) język angielski;
b) język niemiecki;
c) język francuski;
d) język włoski;
2) sekcja informatyki (poziom podstawowy i zaawansowany);
3) sekcja sprawnościowo – rekreacyjna:
a) gimnastyka rehabilitacyjna (I grupa: joga, II grupa: pilates);
b) aqua aerobic;
c) gimnastyka „zdrowy kręgosłup”;
d) siłownia - ergowiosła, orbitrek, rower stacjonarny, ćw. na przyrządach, z hantlami, ćw. poprawiające wytrzymałość siłową i sprawność ogólną;
e) joga;
f) taniec towarzyski;
g) pływanie rehabilitacyjne;
h) nordic walking;
i) turystyka;
4) sekcja kulturalno - oświatowa (wyjścia do kina, teatru, opery, na koncerty);
5) sekcja żywności żywienia i dietetyki (w zakresie wykładów i prelekcji).

W zależności od możliwości Uczelni i zainteresowań słuchaczy Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku rozważamy możliwość utworzenia dodatkowych sekcji zainteresowań. Po ukończeniu zajęć w sekcjach będzie istniała możliwość kontynuacji zajęć w roku następnym.
Uczestnicy studiów po zaliczeniu zajęć otrzymają dyplom ukończenia studiów z wykazem kursów w ramach, których odbywali zajęcia.

Dniem, w którym będą odbywały się wykłady jest czwartek, w godzinach 15:30-17:00, sala AZ przy ul. Chełmońskiego 38c, mieszczącego się na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.


Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne ETS TOEFL iBT European University Association Biuletyn Informacji Publicznej