Kontrast: Kolor domyślny Kolory czarno-białe Kolory żółto-czarne Kolory czarno-żółte Czcionka: Zmniejsz czcionkę Czcionka domyślna Zwiększ czcionkęOtwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pielęgnując swoje dziedzictwo historyczne i tradycję, która wywodzi się z uczelni dublańskiej i lwowskiej, podejmuje wszechstronne działania na rzecz nauki i edukacji.
Uczelnie wyższe, a zwłaszcza uniwersytety, winny być miejscem ważnych inicjatyw naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Z tych właśnie względów, a także dla podniesienia swego prestiżu, Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu postanowił utworzyć Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Celem nowo powołanej jednostki będzie rozwój i pogłębienie sprawności intelektualnej, psychofizycznej i aktywności społecznej słuchaczy, bez względu na ich formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i obecne zatrudnienie.

Gwarantujemy, że Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie placówką, w której słuchacze wzbogacą dotychczasowe oraz nabędą nowe umiejętności, a dzięki aktualizacji wiedzy, poznają współczesne osiągnięcia nauki, a także nawiążą nowe kontakty. Hasłem przewodnim działania Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest "Człowiek i środowisko".
Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne ETS TOEFL iBT European University Association Biuletyn Informacji Publicznej