Kontrast: Kolor domyślny Kolory czarno-białe Kolory żółto-czarne Kolory czarno-żółte Czcionka: Zmniejsz czcionkę Czcionka domyślna Zwiększ czcionkęAKTUALNOŚCI - rok akademicki 2022/2023


  Identyfikatory

  Wszyscy słuchacze UTW, przyjęci podczas tegorocznego naboru, którzy wnieśli już podstawową opłatę semestralną, proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu po odbiór identyfikatora.

  Rozpoczęcie semestru letniego 2022/23:
  - 01.03.2023 r.

  Ferie świąteczne:
  - 07.04-11.04.2023 (piątek-wtorek)

  Dodatkowe dni wolne od zajęć:
  - 01.05-03.05.2023 (poniedziałek-środa);
  - 08.06-09.06.2023 (czwartek-piątek);
  - 29.03-05.04.2023 (środa-środa) – brak zajęć z Panią Marceliną Łobodą (dnia 06.04.2023 r., przed samymi świętami zajęcia się odbędą) – zdrowy kręgosłup, aqua aerobic, nordic walking;
  - 20.06.2023 (wtorek) – brak zajęć z Panią Marceliną Łobodą – zdrowy kręgosłup, aqua aerobic, nordic walking;
  - 01.03-11.03.2023 (środa-środa) – brak zajęć z Panią Joanną Stanisławską – taniec.

  Zakończenie semestru letniego 2022/23:
  - 20.06.2023 r.

  Wszyscy słuchacze Otwartego UTW, na czas trwania kształcenia, ubezpieczają się samodzielnie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW).

  Dane do przelewu 2022/23

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław Nr konta: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 Tytuł wpłaty: D030/0004/23, nazwisko i imię uczestnika, opłata semestralna/nazwa zajęć* * np. opłata semestralna, j.angielski, informatyka, siłownia, pilates, joga, joga z Anetą, zdrowy kręgosłup, itp.
  Podstawową opłatę semestralną należy wpłacać wpisując w tytule wpłaty projekt nr D030/0004/23

  Przypominamy o konieczności wnoszenia podstawowej opłaty semestralnej w wysokości 75,00 zł - opłata dotyczy każdego słuchacza Otwartego UTW, należy ją uiścić osobno za każdy semestr nauki (zimowy i letni).


  Wszyscy słuchacze Otwartego UTW, na czas trwania kształcenia, ubezpieczają się samodzielnie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW).


  Inauguracja roku akademickiego 2022/23

  Inauguracja roku akad. 2022/23 w Otwartym UTW odbędzie się 13 października 2022 roku o godz. 15:30 w sali AZ (gmach główny Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt,ul. Chełmońskiego 38C, 50-630 Wrocław). Wszystkich słuchaczy zapraszamy do udziału w uroczystości.
  W dniu 25 listopada 2016 roku Uchwałą Senatu UPWr nr 115/2016 Uniwersytet Otwarty uległ przekształceniu na Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku,

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne ETS TOEFL iBT European University Association Biuletyn Informacji Publicznej