Kontrast: Kolor domyślny Kolory czarno-białe Kolory żółto-czarne Kolory czarno-żółte Czcionka: Zmniejsz czcionkę Czcionka domyślna Zwiększ czcionkęAKTUALNOŚCI - rok akademicki 2020/2021 • Wykłady w Otwartym UTW 2020/21

  Pierwszy wykład jest już dostępny w formie on-line na platformie Moodle.

  W celu skorzystania z przygotowanych materiałów należy kliknąć na poniższy link👇
  https://www.ckno.upwr.edu.pl/c20/course/view.php?id=529

  Następnie trzeba się zalogować na swoje konto. Dane do logowania zostały rozesłane do słuchaczy drogą mailową.
  Słuchacze, którzy nie otrzymali informacji proszeni są o kontakt z sekretariatem UTW poprzez e-mail:
  katarzyna.rogowska-sobota@upwr.edu.pl.

 • Organizacja roku akademickiego 2020/21

  Wszystkie zajęcia stacjonarne zaplanowane na semestr zimowy 2020/21 zostają zawieszone do odwołania.

  Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia lektoratów w trybie zdalnymi (j. angielski, j. włoski, j. niemiecki).

  Szczegółowe plany zajęć dostępne są w zakładce Zajęcia->Plany zajęć.

 • Rekrutacja - rok akademicki 2020/21

  Nabór kandydatów na słuchaczy Otwartego UTW na rok akademicki 2020/21 odbędzie się w okresie od 10 do 21 sierpnia 2020 roku. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o złożenie Formularz zgłoszeniowy, a także o wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 75,00 zł na poniższy nr konta:

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocłw
  Nr konta: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
  Tytuł wpłaty: projekt nr D030/0005/20, nazwa zajęć

  Szczegółowe informacje dotyczące oferty zajęciowej Otwartego UTW dostępne są w zakładce Zajęcia.

  Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie Otwartego UTW http://otwarty.up.wroc.pl/kontakt.html.
  W związku z sytuacją epidemiologiczną sekretariat Otwartego UTW dostępny jest w ograniczonym zakresie:

  poniedziałek 10:00-15:00
  środa 10:00-15:00

  Wszystkie osoby odwiedzające sekretariat Otwartego UTW muszą posiadać maseczkę zakrywającą nos i usta oraz zdezynfekować dłonie płynem dostępnym przy wejściu do budynku.

 • Wszystkie opłaty wniesione przez słuchaczy UTW za uczestnictwo w zajęciach w semestrze letnim 2019/20 zostają przeniesione na poczet uczestnictwa tych słuchaczy w semestrze zimowym 2020/21 (tzw. kontynuacja nauki). Słuchacze zainteresowani zwrotem wniesionych opłat proszeni są o przesłanie podania skierowanego do Dyrektora UTW na adres mailowy katarzyna.rogowska-sobota@upwr.edu.pl.

  Wyjazd wstępnie zaplanowany na marzec i odwołany w związku z wybuchem epidemii zostaje przesunięty na wrzesień 2020 r. (informacje będą zamieszczane na stronie).

  Kontynuacja nauki
  Wszyscy słuchacze zainteresowani uczęszczaniem na wybrane zajęcia w roku akad. 2020/21 proszeni są o zgłaszanie się drogą telefoniczną (71 320 57 34) lub mailową na adres katarzyna.rogowska-sobota@upwr.edu.pl (w treści maila należy podać rodzaj wybranych zajęć i grupę). Zgłoszenia kontynuacji należy dokonać w terminie do 15.08.2020 r.

 • Dane do przelewu

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
  Nr konta: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
  Tytuł wpłaty: projekt nr D030/0005/20, nazwa zajęć

 • Wszyscy słuchacze Otwartego UTW, na czas trwania kształcenia, ubezpieczają się samodzielnie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW).


 • Przypominamy o konieczności wnoszenia podstawowej opłaty semestralnej w wysokości 75,00 zł - opłata dotyczy każdego słuchacza Otwartego UTW, należy ją uiścić osobno za każdy semestr nauki (letni i zimowy).


 • W dniu 25 listopada 2016 roku Uchwałą Senatu UPWr nr 115/2016 Uniwersytet Otwarty uległ przekształceniu na Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku,

 • Informacja o podręcznikach z j. angielskiego:

  Grupa "0+"
  In English, Starter
  Peter Viney, Karen Viney, Wyd. Oxford
  (Grupa, która w roku akademickim 2015/2016 rozpoczynała naukę języka angielskiego od zera)

  Grupa "1+"
  In English, Elementary
  Peter Viney, Karen Viney, Wyd. Oxford

  Grupa "2+"
  In English, Elementary
  Peter Viney, Karen Viney, Wyd. Oxford

  Grupa "3+"
  English File, Intermediate Plus
  Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Mike Boyle, Wyd. Oxford

  Podręczniki zamawiane w Księgarni Edukacyjno-Językowej POLANGLO Wrocław
  (Adres: 1A, Piłsudskiego 106, 50-014 Wrocław, tel. 71 341 79 60).

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne ETS TOEFL iBT European University Association Biuletyn Informacji Publicznej