Kontrast: Kolor domyślny Kolory czarno-białe Kolory żółto-czarne Kolory czarno-żółte Czcionka: Zmniejsz czcionkę Czcionka domyślna Zwiększ czcionkęAKTUALNOŚCI - rok akademicki 2023/2024


  Inauguracja roku akad. 2023/24

  Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/24 odbędzie się 12 października 2023 o godz. 15:30 w sali AZ (budynek Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38C, 50-630 Wrocław). Uroczystość uświetni wykład prof. dr hab. Piotra Drożdżewskiego pt. "Wielcy muzycy we Wrocławiu". Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału w inauguracji do dnia 10.10.2023 r. na adres otwarty.utw@upwr.edu.pl lub pod nr tel. 71 320 57 34.


  Rekrutacja na rok akademicki 2023/24

  Nabór kandydatów na słuchaczy Otwartego UTW na rok akademicki 2023/24 odbędzie się w okresie od 10 do 31 lipca 2023 roku. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o złożenie Formularza zgłoszeniowego, a także o wniesienie opłaty semestralnej w wysokości 85,00 zł na poniższy nr konta:

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
  Nr konta: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
  Tytuł wpłaty: projekt nr D030/0004/24, nazwisko i imię

  Opłatę semestralną można wnieść w biurze UTW przy składaniu formularza zgłoszeniowego (płatność tylko kartą). Osoby, które dokonają płatności przelewem proszone są dołączenie do formularza zgłoszeniowego potwierdzenia wykonania przelewu.

  Szczegółowe informacje dotyczące oferty zajęciowej Otwartego UTW dostępne są w zakładce Zajęcia.

  Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie Otwartego UTW mieszczącej się przy ul. Chełmońskiego 37B (budynek F-1), 50-630 Wrocław
  tel.: (0-71) 320-5734

  Biuro Otwartego UTW dostępny jest w dniach:
  poniedziałek 10:00-15:00
  środa 10:00-15:00
  piątek 10:00-15:00

  Liczy się kolejność zgłoszeń.


  Identyfikatory

  Wszyscy słuchacze UTW, przyjęci podczas tegorocznego naboru, którzy wnieśli już podstawową opłatę semestralną, proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu po odbiór identyfikatora.

  Przypominamy o konieczności wnoszenia podstawowej opłaty semestralnej w wysokości 85,00 zł - opłata dotyczy każdego słuchacza Otwartego UTW, należy ją uiścić osobno za każdy semestr nauki (zimowy i letni).


  Wszyscy słuchacze Otwartego UTW, na czas trwania kształcenia, ubezpieczają się samodzielnie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW).


  W dniu 25 listopada 2016 roku Uchwałą Senatu UPWr nr 115/2016 Uniwersytet Otwarty uległ przekształceniu na Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku,

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne ETS TOEFL iBT European University Association Biuletyn Informacji Publicznej